Warunki korzystania

Warunki korzystania z serwisu rolniak.pl

Serwis rolniak.pl nie jest sklepem internetowym, a jedynie serwisem informującym o ofertach handlowych osób prywatnych, firm oraz innych podmiotów publikujących zlecenia i oferty na stronach serwisu rolniak.pl.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu, zgodnie z art. 385 kodeksu cywilnego. Oznacza to, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu rolniak.pl.

Wszystkie treści, informacje oraz zdjęcia publikowane w zleceniach i ofertach stanowią własność ich autorów (twórców konkretnych zleceń lub ofert) i to na nich spada odpowiedzialność wynikająca z naruszenia dóbr osobistych, praw własnościowych, praw autorskich bądź praw majątkowych.

Użytkownik korzysta z serwisu rolniak.pl na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu rolniak.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa.

Serwis rolniak.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia lub zablokowania oferty użytkownika w przypadku, kiedy ta jest niezgodna z zasadami zawartymi w regulaminie serwisu rolniak.pl bądź narusza obowiązujące w Polsce prawo.

Serwis rolniak.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia lub zablokowanie użytkownika w przypadku, kiedy ten publikuje oferty niezgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie serwisu rolniak.pl bądź z naruszeniem obowiązującego w Polsce prawo.

Serwis rolniak.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia lub zablokowania oferty użytkownika bądź samego użytkownika w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

rolniak.pl, dostarcza serwis w takim stanie jak jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań w związku z tym użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i zgadzają się nie wnosić z tego tytułu roszczeń.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu rolniak.pl użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@rolniak.pl.

Serwis rolniak.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z polityką prywatności serwisu.